Ajankohta:
Lokakuu 2013

Asiakas:
Asiakkaan nimi

Projekti:
Kytkin

Oikeudet:
Kaikki oikeudet pidetään

Nämä kytkimet kunnostetaan ja malli yhtenäistetään. Ajan saatossa lukuisten muutosten jälkeen asiakkaalle on syntynyt kytkimestä useita variaatioita, nyt meidän tehtävä on kunnostuksen yhteydessä mitoittaa ja koneistaa kaikista kytkimistä myös varaosien kannalta yhteneviä.